Mūsų siūlomi planai

Planas MINI Nuo 100 EUR

Buhalterinės paslaugos labai mažoms įmonėms 1-4 darbuotojų bei konsultavimas mokesčių klausimais (buhalterinės paslaugos nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo).

 

Pradinių dokumentų apskaita;
Darbuotojų apskaita (priėmimas/atleidimas);
Darbo santykių administravimas, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita);
Ataskaitos VMI, SODRA;
Apskaitos procesų vystymas ir kontrolė;
Kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys;
Periodinės finansinės ataskaitos;
Finansinės atskaitomybės sudarymas (balansas ir pelno nuostolių ataskaitos).